Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak upały, niskie temperatury i wietrzna pogoda, stanowi wyjątkowe wyzwanie, które należy dokładnie zaplanować. Takie warunki pogodowe mogą mieć negatywny wpływ na właściwości świeżego betonu, takie jak urabialność, a także na właściwości stwardniałego betonu, takie jak odporność i trwałość. W różnych częściach świata panują zróżnicowane warunki pogodowe, dlatego producenci betonu oraz specjaliści budowlani muszą dostosowywać beton towarowy bielsko i metody budowy do tych warunków pogodowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak powinna przebiegać pielęgnacja betonu, aby miał on odporność na różne czynniki atmosferyczne.

Betonowanie w czasie upałów — jak chronić beton bielsko w lecie?

Wysokie temperatury (powyżej 25°C) zwiększają szybkość reakcji hydratacji między cementem a wodą, a tym utratę wilgoci z wewnątrz i z powierzchni betonu. Negatywne skutki betonowania w wysokich temperaturach obejmują:

 • Zwiększone tempo utraty urabialności;
 • Zwiększoną szybkość wiązania;
 • Zwiększone pękanie pod wpływem skurczu plastycznego;
 • Niższą wytrzymałość długoterminowa (chociaż wytrzymałość początkowa jest wyższa);
 • Różnice w wyglądzie betonu.

Sposoby pielęgnacji betonu w czasie upałów obejmują obniżenie temperatury, jaką ma beton bielsko poprzez kontrolę lub dostosowanie mieszanki betonowej i/lub dostosowanie metod budowy w celu ostatecznego obniżenia temperatury betonu. Pielęgnacja betonu latem obejmuje następujące środki:

 • Chłodzenie wody zarobowej lub zastąpienie części lub całości wody zarobowej dobrze rozdrobnionym lodem; cząstki lodu muszą być na tyle małe, aby mogły się całkowicie stopić podczas procesu mieszania;
 • Chłodzenie kruszywa, na przykład poprzez zacienianie składowisk i zwilżanie kamienia w celu spowodowania chłodzenia wyparnego;
 • Wstrzykiwanie ciekłego azotu do mieszanki podczas mieszania;
 • Maksymalne skrócenie czasu transportu betonu i przykrycie betonu wilgotnym materiałem. Betoniarnia bielsko zapewni szybki transport betonu;
 • Stosowanie odpowiedniego opóźniacza w mieszance betonowej;
 • Wybór kruszyw i projektowanie mieszanki w celu zminimalizowania wymaganej zawartości wody, a tym samym zmniejszenia wymaganej zawartości cementu;
 • Zastąpienie części cementu wypełniaczem, takim jak popiół lotny lub mielony granulowany żużel wielkopiecowy; oraz
 • W miarę możliwości osłonięcie betonowanego obszaru przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Pielęgnacja betonu jak długo? Ogólnie przyjmuje się, że beton powinien być zwilżany w lecie przez 3-5 do 7 dni.

Chcesz zamówić beton towarowy w Bielsku-Białej? Zadzwoń!

Betonowanie w niskich temperaturach — jak chronić beton towarowy bielsko w zimę?

Zimno w branży betoniarskiej jest zdefiniowane jako pogoda, w której temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C. Betonowanie w niskich temperaturach negatywnie wpływa na beton z powodu procesu fizycznego zamrażania i rozmrażania. Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania w zimie jest bardzo ważna ponieważ, jeśli woda w betonie zamarznie, zanim beton będzie miał możliwość związania, lub nawet po związaniu betonu, ale zanim uzyska on wystarczającą wytrzymałość, nastąpi wzrost całkowitej objętości betonu z powodu rozszerzania się wody, zwłaszcza w porach kapilarnych betonu. Gdy następuje rozmrażanie, tj. gdy woda „odmarza”, beton zastyga z powiększoną objętością porów. Pory te zmniejszają wytrzymałość i trwałość betonu. Jeśli cykl zamrażania ma miejsce po uzyskaniu przez beton bielsko wystarczającej wytrzymałości około 3 do 5 MPa, może on oprzeć się wszelkim możliwym negatywnym skutkom zamrażania. Wynika to głównie z faktu, że większość wody zarobowej w mieszance betonowej, jaką zapewnia betoniarnia bielsko zostanie już połączona z cementem poprzez hydratację, a także dlatego, że beton ma wysoką odporność na ciśnienie lodu. Pielęgnacją betonu zimą obejmuje następujące środki:

 • Podgrzewanie wody do mieszania i kruszywa do maksymalnie 60 °C;
 • Zwiększenie zawartości cementu w mieszance;
 • Użycie cementu, który twardnieje szybciej; zalecany jest cement portlandzki (CEM I 42.5R i CEM I 52.5N), ponieważ tego typu cementy o wydłużonym czasie wiązania mają wolniejsze tempo wiązania i wolniejszy przyrost wytrzymałości. Cena betonu bielsko CEM I 42.5R to około 20 złotych, a CEM I 52.5N to 50 złotych) ; 
 • Dodanie przyspieszacza wiązania (gdy beton zawiera zbrojenie lub inny osadzony metal, powinny być stosowane przyspieszacze niezawierające chlorków);
 • Świeży beton towarowy bielsko nie powinien być układany na zamarzniętych powierzchniach;
 • Cena betonu bielsko również ma znaczenie. Droższy beton ma lepszy skład, odporniejszy na warunki atmosferyczne. 
 • Należy zapobiegać zamarzaniu wody w kruszywach poprzez przykrycie zapasów plandekami; oraz
 • Należy zapobiegać utracie ciepła ze świeżo położonego betonu poprzez pokrycie odsłoniętych powierzchni betonowych materiałem izolacyjnym.

Beton posadzkowy oraz towarowy w Bielsku Białej i okolicy

Zamów wysokiej klasy beton architektoniczny w Bielsku Białej.

 • Beton posadzowy oraz podsypki
 • Beton towarowy
 • Klasy betonu od C8/10 do C35/45
beton architektoniczny Bielsko, cena betonu Bielsko

Betonowanie w wietrznych warunkach

Betonowanie w wietrznych warunkach także ma negatywny wpływ na utwardzanie świeżo położonego betonu. Silny wiatr powoduje utratę wilgoci i przedwczesne wysychanie betonu, co zakłóca utrzymanie ciągłej hydratacji cementu wymaganej do utwardzenia betonu. Wietrzne warunki sprzyjają parowaniu betonu, co dodatkowo nasila negatywny wpływ związany z betonowaniem w wysokich temperaturach, omówiony wcześniej. W środowiskach przybrzeżnych beton jest również narażony na działanie wietrznego, zasolonego powietrza, które może zwiększać zawartość chlorków w betonie i prowadzić do korozji zbrojenia w betonie, a następnie pękania i odpryskiwania betonu.

Jak zaimpregnować beton? Dowiedz się, jak wykonać hydroizolację, aby chronić beton przed wilgocią

Impregnację betonu można wykonać na kilka różnych sposobów. 

Aplikacja płynnej hydroizolacji

Beton bielsko najczęściej impregnuje się przy użyciu płynnego produktu hydroizolacyjnego zaprojektowanego specjalnie do tego celu. Płynny żel hydroizolacyjny to gęsta substancja, która po nałożeniu na beton zamienia się w gumową powłokę. Technika ta jest bardzo skuteczna w przypadku nowych ścian piwnic, fundamentów lub innych powierzchni betonowych, które będą znajdować się poniżej poziomu gruntu.

Krystaliczna zawiesina

Inną skuteczną metodą hydroizolacji, jest użycie tak zwanej krystalicznej zawiesiny. Po nałożeniu tej mieszanki na beton, wchodzi ona w reakcję chemiczną z wodą i nieuwodnionymi cząsteczkami cementu. Tworzy ona kryształy w kształcie igieł, które wypełniają pory kapilarne i mikropęknięcia w betonie. W rezultacie zmienione kryształy betonu trwale blokują drogi dla wody i zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę. 

Guma w arkuszach

Jest to kolejna technika hydroizolacji, jaką można poddać beton towarowy bielsko, w której wykorzystuje się duże kwadratowe arkusze bardzo lepkich gumowych arkuszy. Po umieszczeniu, arkusze trwale przylegają i stają się niemożliwe do usunięcia. Zapewniają one bardziej jednolite pokrycie i większą grubość niż rozwiązania na bazie płynów i są łatwiejsze w aplikacji. Jednak szwy między arkuszami tworzą słaby punkt. 

Hydroizolacja cementowa

Bardzo przystępna techniką jest zastosowanie cementowego materiału hydroizolacyjnego. Nakłada się go na powierzchnię betonu tak, jak nakłada się warstwę zaprawy. Po wyschnięciu jest ona tak twarda jak sam beton. Cementowa hydroizolacja nie jest jednak elastyczna i w końcu może popękać i wymagać naprawy.