Poznaj podstawowe pojęcia dotyczące betonu! Betoniarnia Bielsko

Beton należy to powszechnie wykorzystywanych materiałów budowlanych. Bez niego trudno wyobrazić sobie wiele prac. Materiał ten pozyskuje się poprzez połączenie kruszywa, cementu, wody oraz pewnych dodatków. Na rynku dostępnych jest wiele kompozytów o różnych właściwościach i zastosowaniu. Jakie pojęcia związane z betonem warto znać?  Jakie są rodzaje tego materiału i czym się od siebie różnią? Sprawdźmy!

Najważniejsze właściwości betonu – beton Bielsko

Beton to materiał budowlany o wielu właściwościach. Do tych najważniejszych zaliczymy:

 • gęstość- od niej zależy czy dany beton można nazwać lekkim, zwykłym czy też ciężkim,
 • wytrzymałość betonu na ściskanie– bardzo istotny parametr. Wytrzymałość betonu na ściskanie zależy w dużej mierze od składu danego produktu,
 • wytrzymałość na rozciąganie– jest dosyć niska, właśnie dlatego często wykorzystuje się zbrojenie betonu prętami czy siatkami stalowymi,
 • nasiąkliwość- nie może przekraczać 5 % jeśli chodzi o materiały narażone w sposób bezpośredni na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz 9% w przypadki betonów ochronionych przed ich niekorzystnym wpływem,
 • przewodność ciepła– jest to zdolność tego materiału do przewodzenia ciepła. Im mniejsza, tym kompozyt będzie skuteczniejszym izolatorem termicznym,
 • porowatość- zależy od porowatości kruszywa oraz zaczynu cementowego,
 • mrozoodporność– zamarzająca woda powoduje spękanie betonu. Dzięki napowietrzeniu mieszanki betonowej przy użyciu dodatków chemicznych podnosi się odporność tego materiału na niskie temperatury,
 • wodoszczelność- zależy przede wszystkim od jego porowatości. Niewielka ilość wolnych przestrzeni w jego strukturze oznacza to, że jest on wodoszczelny.

Beton Bielsko – jakie są jego rodzaje?

Jakie są rodzaje betonu dostępnego w sprzedaży? Materiał ten można sklasyfikować na wiele sposobów. Najważniejszą cechą tego produktu budowlanego jest jego odporność na ściskanie. To właśnie ten parametr decyduje o klasie betonu. Spory wpływ na ten parametr ma tak zwany wskaźnik wodno-spoinowy oraz procentowa zawartość cementu w mieszance. Im mniejsza ilość wody, a większa spoiwa, tym beton jest mocniejszy.

Warto jednak mieć na uwadze, iż zbyt duża zawartość cementu działa niekorzystnie na właściwości reologiczne mieszanki. Doprowadza do nadmiernego występowania naprężeń i wzrostu temperatury procesu hydratacji, co skutkuje pęknięciami materiału. Rozwiązaniem problemów jest zastosowanie właściwego zbrojenia przeciwskurczowego i używanie domieszek chemicznych w betonach o sporej wytrzymałości. Wytrzymałość na ściskanie to parametr określający wielkość naprężeń, jakie jest w stanie przenieść beton. Klasy betonu oznaczane są literami C i dwoma oddzielonymi liczbami. Kiedyś używało się oznaczenia literą B, jednak aktualnie już nie korzysta się z takiego oznaczenia betonu. Wymienić możemy takie klasy tego materiału jak:

 • beton ciężki– w jego produkcji używa się specjalnych kruszyw, a ciężar objętościowy tego materiału wynosi powyżej 2600 kg/m3,
 • beton zwykły– uzyskuje się go z mieszanki kruszyw naturalnych oraz łamanych. Stosowany do konstruowania elementów z betonu i żelbetonu. Lżejszy materiał używany między innymi do wytwarzania pustaków stropowych lub ścian osłonowych. Jego ciężar objętościowy może wynieść ok. 2000 do 2200 kg/m3 albo 2200 kg/m3 do 2600 kg/m3,
 • beton lekki– tworzony z kruszyw lekkich i wykorzystywany w postaci średniowymiarowych elementów ściennych i stropowych oraz drobnowymiarowych bloczków czy nadproży. Charakteryzuje się ciężarem objętościowym wynoszącym od 800 do 2000 kg/m3.

Klasa ekspozycji betonu

Beton towarowy Bielsko można też podzielić ze względu na klasy ekspozycji tego materiału. Od nich zależy to, w jakim stopniu produkt ten narażony jest na działanie czynników środowiskowych. Według aktualnych norm, do zagrożeń środowiskowych można zaliczyć: karbonatyzacje, agresywność chemiczną, chlorki niepochodzące z wody morskiej, chlorki z wody morskiej, agresywność wody w stosunku do betonu czy agresywność środków odladzających. 

Beton towarowy Bielsko- klasa konsystencji betonu i zastosowanie

Beton Bielsko może mieć też różne klasy konsystencji. Konsystencja określa stopień ciekłości danej mieszanki i może mieć oznaczenie:

 • S1– są to mieszanki suche stosowane pod kostkę brukową czy krawężniki,
 • S2– to produkty gęsto plastyczne, używane podczas betonowania schodów czy skosów,
 • S3– to standardowa konsystencja służąca do betonowania płyt fundamentowych, słupów i stopów,
 • S4– materiały o podwyższonej ciekłości wybierane podczas betonowania gęsto zbrojonych elementów.

Betoniarnia Bielsko produkuje materiały budowlane, które można też podzielić według sposobu nanoszenia. Z tego względu można dokonać następującego podziału: beton natryskowy, wirowany, wałowany, próżniowy. Jeśli chodzi o sposób zastosowania betonu, to mieszanki mogą mieć różne przeznaczenia. Ze względu na uzyskane właściwości produktu, można wymienić beton: komórkowy, jastrychowy, polimerowy, żużlobeton, autoklawizowany, asfaltobeton, fibrobeton.

Zobacz też

Wpływ jakości betonu na trwałość konstrukcji

Podejmując się budowy domu, wiele osób zastanawia się nad zminimalizowaniem kosztów podjętej inwestycji. Dotyczy to zarówno kwestii murów, jak i samego wykończenia budynku wewnątrz. Taki sposób myślenia sprawia, że oszczędności na jakości materiałów nie zawsze odzwierciedlają faktycznie poniesione wydatki. Jakość

Zobacz więcej
beton architektoniczny

Beton architektoniczny – sztuka i funkcjonalność w jednym

Beton, który przez lata był kojarzony głównie z surowością i funkcjonalnością, w dzisiejszych czasach przechodzi istną rewolucję, jeśli chodzi o postrzeganie. Beton architektoniczny to nie tylko materiał budowlany, ale prawdziwa sztuka, łącząca w sobie estetykę i funkcjonalność. Nowoczesne technologie, takie

Zobacz więcej